Kerkbalans 2021

 

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.


Voor organisatoren en kerkrentmeesters biedt deze website inspiratie en praktische tips om Actie Kerkbalans in hun eigen kerk te organiseren.

Momenteel wordt gewerkt aan een geheel vernieuwde website. Deze komt in september online.

 
Nieuws

Webinar Kerkenvisies op 5 november 2020

Webinar Kerkenvisies op 5 november 2020

Op donderdagmiddag 5 november 2020 (vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur) organiseert de Erfgoedacademie een webinar waarin Kerkenvisies centraal staan. Er wordt ingegaan op het belang van een kerkenvisie en welke zaken daarbij aan de orde komen.

Lees meer  
Actie Kerkbalans start extra actie in corona-tijd

Actie Kerkbalans start extra actie in corona-tijd

Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. Actie Kerkbalans wil parochies en gemeenten helpen om deze manieren van ‘omzien naar elkaar’ te blijven ondersteunen en financieel te kunnen bekostigen. Lees meer  
Dr. Theo Schepens over uitkomst peiling Kerkbalans: ‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’

Dr. Theo Schepens over uitkomst peiling Kerkbalans: ‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’

Bij de start van de Actie Kerkbalans op 17 januari werden de uitkomsten van een landelijke peiling onder kerkleden gepresenteerd. Kerkleden vinden Omzien naar elkaarGastvrij zijn en Inspirerende vieringen het belangrijkst in hun eigen kerk. Godsdienstsocioloog dr. Theo Schepens reageerde op deze uitkomsten waarin hij drie lijnen ziet:, verticaal tussen God en mensen, horizontaal tussen gelovigen onderling, en een lijn naar de toekomst. Hij ging in op de vraag hoe kerken met de uitkomsten hun voordeel kunnen doen: ‘Hier liggen kansen, grijp ze aan.’

Lees meer